مؤسسه تحصیلات عالی شفاء

:معرفی معانیت امور محصلان

:معرفی معانیت امور محصلان

معاونیت امور محصلان مؤسسه تحصیلات عالی شفاء در راستای اهداف استراتژیک این مؤسسه غرض توانمند سازی محصلان و مشارکت در توسعه آموزش ایجاد شده است. معاونیت امور محصلان يكي از مهمترین  و حساس‌ ترين معاونیت‌هاي مؤسسه است كه ارتباط مستقيم با محصلین داشته و برنامه‌ ريزي، اداره و هدايت تمام امور محصلان بر عهده داشته و فراهم كننده نيازهاي عمومي محصلین مي ‌باشد

همچنین معاونیت امور محصلان غرض نظم و دیسیپلن در مؤسسه برای محصلین کارت هویت تهیه کرده و نیز با نمایندگان صنوف جلسات را دایر میکند.

در ساختار این معاونیت بخش­ های چون آمریت امور محصلان، مدیریت امور محصلان، مدیریت سیستم آموزشی ، مرکز رشد محصلان، مرکز مشاوره، مرکز کارهای عملی، اداره انجمن ها و تشکیل های محصلان.

کمیته­ های چون انظبات، نظم و دیسیپلین نیز موارد از معاونیت امور محصلان میباشد. معاونیت امور محصلان با ساختار تشکیلاتی همواره کوشیده تا برنامه­ ها و پلان های مختلف را در حوزه ترویج نشاط و شاد کامی میان محصلان و توسعه مهارت­های غیر اکادمیک آنها تدوین و اجرا نماید. از جمله پروگرام­ ها می توان پروگرام های تفریحی، سیرعلمی، مشاوره­های

وظیفوی و کاری، آموزش های زبان­های بین المللی، کمپیوتر، مناظره­های محصلان  و مسابقات ورزشی نام برد.

لایحه وظایف!

1- ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربع وار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیشبینی شده.

2- رهبری و مدیریت پرسونل تحت اثر، به منظور تحقق اهداف پلان شده.

3- طرح پالیسی های مربوط به امور محصلان به منظور تطبیق معیارهای تعیین شده.

4- نظارت از اجرای امور مربوط به توزیع دیپلوم ها، ترانسکریپت ها، نتایج امتحانات و توزیع کارت های هویت برای محصلان.

5- نظارت و کنترول از امور مربوط به حفظ و نگهداری اسناد شمولیت و فراغت محصلان.

6- نظارت از تامین نظم و تطبیق مقررات دسپلینی بالای محصلان.

7- نظارت ازامورمحصلان غرض شمولیت درپوهنځی های مربوطه.

8- وارسی و نظارت از چگونگی امور مربوط به تاجیل و تبدیلی محصلان.

9- نظارت و رهنمائی از امور مربوط به توزیع اتاق های درسی جهت تدریس به موقع محصلان درپوهنځی ها.

10- نظارت و کنترول از ترتیب و تطبیق تقسیم اوقات ها غرض آغاز دروس و اخذ امتحانات در پوهنځی ها.

11- رهنمائی و نظارت از فعالیت های ورزشی و اجتماعی محصلان درپوهنځی ها.

12- همکاری و رهنمائی باشورای فرهنگی مؤسسه جهت عرضه بهتر فعالیت های اجتماعی محصلان.

13- کنترول ونظارت از ترتیب جدول نتایج وفراغت محصلان و تسلیم دهی آن به وزارت تحصیلات عالی.

14- سازماندهی ومراقبت از تدویر کنفرانس های علمی و سیمینارهای محصلان درپوهنځی های مربوط .

15- اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف رئیس مؤسسه سپرده میشود.

بیوگرافی معاون امور محصلان:

محترم شفیع الله “عزام” فرزند حاجي گل آقا که در سال ۱۳۶۸ هجری شمسی در ولایت میدان وردگ چشم به جهان گشود.

نامبرده تعلیمات ابتدایه و متوسطه خویش را در لیسه کهنه خمار این ولایت به پایان رسانید و سپس به شهر کابل نقل مکان نمود که دوره لیسه خویش را درسال 1387 در لیسه محمود هوتکی موفقانه به اتمام رسانید.

در سال 1387 هجری شمسی در کانکور عمومی اشتراک کرد که در نتیجه به فاکولته زراعت پوهنتون کابل کامیاب و در سال 1390 هجری شمسی از پوهنتون متذکره فارغ گردید.

و بعد از آن در سال 1395 هجری شمسی از طریق رقابت آزاد وزارت تحصیلات عالی به بورسیه ماستری کشور هندوستان معرفی گردید که خوشبختانه توانست از میان رقباء خویش به این بورسیه کامیاب گردد.

البته قابل یاد آوری است که نامبرده دوره ماستری خویش را در سال 1395 هجری شمسی در پوهنتون بین المللی عثمانیه واقع شهر حیدرآباد هند در رشته اداره و تجارت شروع و در سال 1397 به پایان رسانید.