معلومات عمومی

در يک چنين روزی يعنی روز مارس زنان ارگر ارخانجات نساجی در شهر نیویور برای بهبود شرایط ارشان و در اعتراض به پایین بودن سطح دستمزد شان ، دست به تظاهرات زدند. این حرت به درگیری قهر آمیز با پلیس آمريکا انجامید و پلیس بطور وحشیانه به تطاهرات حمله کرد و آنرا سروب نمود. عده ای از زنان تظاهر ننده زخمی و دستگیر شدند. اين مسئله باعث شد که زنان کارگر ديگر هم کم کم به حقوق انسانی خود آگاهی پيدا کنند . و سعی کنند که راه آنها را ادامه بدهند . حرت اعتراضی هر سال به حالت آشار و یا مخفی در کارخانه های مختلف ادامه پیدا کرد. روز مارس مجددا زنان نساج آمریا با خواست ساعت ار روزانه دست به تظاهرات می زنند ه این بار هم تظاهرات آنها با سروب پلیس روبرو می گردد و به دستگیری بسیاری از زنان منجر می شود. در این تظاهرات عده ی زیادی از مردان ارگر و زنان طبقات دیگر جامعه نیز شرت می نند. در سال حزب سوسیالیست آمریا به تشیل میته ملی زنان برای مپین حق رأی زنان در انتخابات اقدام می ند و در مارس همان سال ارگران زن بافنده سوزنی با خواست ممنوع ردن ار برای ودان و سب حق رأی زنان درنیویور تظاهرات می نند. رویدادهای مارس همان سال سبب گردید ه در سال بعد یعنی سال این روز بعنوان نخستین روز ملی زنان در آمریا تثبیت شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *